Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Vikarstilling: Kriminalforsorgen Hovedstaden, Afdelingen i Hillerød søger socialrådgiver til vikariat

Socialrådgiver i Nordsjælland

Da en af vores faste medarbejdere er blevet udlånt til en anden afdeling, søger vi en vikar, der har lyst til at være en del af vores afdeling, og bidrage til at varetage en samfundsmæssig opgave med at bringe mennesker videre til et sikkert liv uden kriminalitet. Vi har i kriminalforsorgen i Frihed (KIF) i Hillerød en stilling ledig i et vikariat fra den 1. april 2021 eller snarest derefter på 37 timer ugentligt. Ansættelsen udløber med udgangen af september 2021 – dog med mulighed for evt. forlængelse.

Afdelingen har primært til opgave at føre tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. Endvidere udfærdiges personundersøgelser iht. Retsplejelovens § 808 og udtalelser til brug i retten samt sagsbehandling i de to arresthuse i henholdsvis Frederikssund og Hillerød.

Afdelingens tilsynsteam består af 15 socialrådgivere og 4 administrative medarbejder. Afdelingen dækker Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune.

Dine arbejdsopgaver
Tilsynsarbejdet består primært af iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse samt støtte og motivation til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Derudover udfærdigelse af personundersøgelser til brug for retten, inden der fældes dom.

Arbejdsopgaverne er blandt andet