Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

VISO søger socialfaglig konsulent med erfaring fra voksenområdet til en fuldtidsstilling

Socialrådgiver i Odense

Vi tilbyder en stilling i et stærkt fagligt miljø med flere forskellige fagligheder og et fælles mål: At VISOs viden om udsatte og handicappede børn, unge og voksne kommer til gavn dér, hvor behovet er.

I samarbejde med dine kolleger i VISOs centrale enhed i Odense og vores specialister rundt om i landet skal du være med til at sikre, at kommunale myndigheder og fagpersoner, bo- og dagtilbud samt borgere får den specialiserede rådgivning, de har brug for.

Stillingsbeskrivelse
Du skal som socialfaglig konsulent i VISOs Team Voksne eksempelvis:

  • behandle og forestå visitation af henvendelser til VISO
  • yde bred socialfaglig rådgivning og konsultativ bistand til VISOs brugere igennem vores telefonvagtordning
  • sikre en anderkendende, konstruktiv, koordineret og dialogbaseret proces med borgere, kommunale fagfolk og VISOs specialister
  • facilitere og deltage i møder med kommuner, bo- og dagtilbud og borgere overalt i Danmark
  • deltage i udviklings- og vidensarbejde i VISO og resten af Socialstyrelsen.

Din profil
Du har en socialfaglig uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller lignende, gerne suppleret med relevant efteruddannelse og solid erfaring med voksne borgere, der er socialt udsatte, har et handicap og/eller har psykiske lidelser samt viden om serviceloven og den kommunale sektor.

Vi forventer, at du: ...