Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Kriminalforsorgen i Frihed, afdelingen i Hillerød søger socialrådgiver til opnormeret halvtidsstilling

Socialrådgiver i Nordsjælland

Har du lyst til at være vores nye kollega, som bidrager til at varetage en samfundsmæssig opgave med at bringe mennesker videre til et sikkert liv uden kriminalitet? Vi har i kriminalforsorgen i Frihed (KIF) i Hillerød en ny fast stilling pr. 1. juni 2021, på halv tid (18,5 timer/uge).

Afdelingen har primært til opgave at føre tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. Endvidere udfærdiges personundersøgelser iht. Retsplejelovens § 808 og udtalelser til brug i retten, samt sagsbehandling i de to arresthuse i henholdsvis Frederikssund og Hillerød.

Afdelingens tilsynsteam består af 15 socialrådgivere og 4 administrative medarbejder. Afdelingen dækker Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune.

Arbejdsopgaver
Tilsynsarbejdet består primært af iværksættelse og kontrol af vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse, samt støtte og motivation til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse. Derudover udfærdigelse af personundersøgelser til brug for retten inden der fældes dom.

Dine arbejdsopgaverne kan i varierende omfang bestå af

  • Udfærdigelse af personundersøgelser samt udtalelser til anklagemyndigheden
  • Udarbejdelse og opdatering af handleplaner
  • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
  • ...