Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Uddannet socialrådgiver eller socialformidler til Hillerød Kommune

Socialrådgiver i Nordsjælland

Er du vores nye kollega, der kan hjælpe os med at sikre en tidlig og effektiv indsats over for børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier?

Stillingen er for dig, der er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og som brænder for at gøre en forskel for børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.

Vi søger en kollega til vores handicapteam i fast stilling. Du bliver en del af team bestående af 12 kollegaer, som brænder for at gøre en forskel for børn, unge og deres familier.

Du gør en forskel


Dine opgaver udgør en vigtig brik i forhold til at gøre en forskel for børn, unge og familier. Ud over løbende at skulle tilbyde råd og vejledning, vil du også få mulighed for følge de indsatser, vi iværksætter, fra start til slut.

Du skal blandt andet:
  • tilbyde råd og vejledning til børn, unge med funktionsnedsættelser og deres familier
  • sagsbehandle ansøgninger om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, aflastning med mere
  • udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner
  • iværksætte og følge op på indsatser i forhold til børn, unge og deres familier.

Du skal derudover tilbyde konsultativ sparring til skoler og indgå i et tværfagligt team, bestående af sundhedsplejerske, psykolog og logopæd.

Din nye arbejdsplads


Sektionen består af knap 45 medarbejdere, fordelt på 5 teams; henholdsvis et ungeteam, et familieteam og et handicapteam, en visitatio...