Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver til Fårupgård Ungecenter, afdeling Godset Akut og Horisonten

Socialrådgiver i Sydjylland

Socialrådgiver til døgnafdelingerne – Godset Akut og Horisonten
Vi søger en erfaren og faglig dygtig socialrådgiver.

Om jobbet


Afdeling Godset Akut er beliggende på Fårupgård i Jelling, mens afdeling Horisonten er beliggende på Høgsholtvej i Vejle.
De unge er kendetegnet ved at være særligt udfordret i livet på grund af deres adfærd eks. kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd. Målgruppen er oftest belastet yderligere med forskellige psykiske diagnoser, herunder begyndende personlighedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelse, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder. Der arbejdes grundlæggende ud fra en mangfoldig forståelse af relationer og systemisk teori. Vores erfaring er, at målrettede indsatser på specifikke områder kan skabe målbare og synlige resultater, og der anvendes derfor i vid udstrækning kognitive miljø- og adfærdsterapeutiske metoder som praktiske redskaber.

Vi søger en faglig kompetent og struktureret socialrådgiver, som bliver en del af afdelingernes dagligdag og opgaver, herunder også pædagogiske opgaver. Dette er medvirkende til at sikre et grundlæggende kendskab til de anbragte unge samt baggrunden for og formålet med deres anbringelse. Herudover vil der være opgaver af administrativ karakter, som bl.a. har til formål at understøtte driften i afdelingerne, samt strukturen i behandlingen.

Vores kommende socialrådgiver skal medvirke til et fortsat godt og dialogbaseret...