Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler til Børne- Unge- og Familierådgivningen i Herlev

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler til Børne- Unge- og Familierådgivningen i Herlev

En af vores dygtige rådgivere skal på barsel og en anden har efter mange år i Herlev besluttet sig for at søge nye udfordringer og vi søger derfor en kollega til en fast stilling og et vikariat fra 1. maj/1. juni 2021. Vikariatets længde er på 6 mdr. med god mulighed for forlængelse.

Børne- Unge- og Familierådgivningen er organiseret i distriktsteams omkring Herlev kommunes tre Folkeskoler; Byskolen, Kildegårdsskolen og Gl. Hjort/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et langt tættere samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager. Vi har i efteråret 2020 etableret kompetenceteammøder på skolerne og er nu i gang med at udvide kompetencecentermøderne til også at omfatte daginstitutionsområdet. Kompetencecentermøderne tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde og relationel koordinering, som bl.a. handler om at alle fagligheder byder ind ift. hvad opgaven kalder på, og hvor børnenes og familiens/netværkets ressourcer i højere grad inddrages.

Børne-, Unge- og familierådgivningen består udover distriktsrådgiverne af et underretningsteam, to familieplejekonsulenter, en STU koordinator, administrative rådgivere samt en specialrådgivning, der varetager sagsbehandlingen i forhold til handicapkompenserende ydelser til forældre, der har børn med varigt nedsat funktionsevne (0-18 år). Ledelsen består af t...