Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Har du lyst til at være vores nye kollega? (socialrådgiver/-formidler)

Socialrådgiver i Nordsjælland

Trives du med tværfagligt samarbejde og forebyggende socialt arbejde i udsatte familier og vil du være med til at sikre en tidlig og effektiv indsats over for unge og deres familier?

Da én af vores ungerådgivere har fået nyt arbejde og da en anden går på barsel, søger vi nu to ungerådgivere til henholdsvis en fast stilling og et barselsvikariat. Du bliver en del af et velfungerende team med 10 engagerede medarbejdere, som spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt.

Om jobbet som ungerådgiver


Som ungerådgiver får du til opgave at tilbyde råd og vejledning, at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner, samt at iværksætte og følge op på indsatser i forhold til unge over 14 år og deres familier.

Du vil derudover få til opgave at indgå i et tæt samarbejde med skoler, UU og andre samarbejdspartnere med henblik på at sikre en tidlig og koordineret indsats, ligesom du vil blive en del af et tværfagligt team, bestående af sundhedsplejerske, psykolog og logopæd.

Lidt om os


I Hillerød kommune vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt og ser samarbejdet som en forudsætning for at lykkes med at skabe gode og helhedsorienterede løsninger for børnene og familierne. Vi sidder i kontorfællesskab med psykologer, sundhedsplejersker og logopæd. m.fl., hvorfor tværfaglig sparring er en naturlig del af hverdagen.

Hillerød kommunes børne- og ungepolitik - Fælles Børn Fælles Ansvar, samt handleguiden ”De...