Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Midlertidig opnormering som familiekonsulent i Spæd og småbørnsteam i Familiecentret Ringkøbing - Skjern

Socialrådgiver i Vestjylland

Midlertidig opnormering som familiekonsulent i Spæd og småbørnsteam i Familiecentret Ringkøbing - Skjern

Familiecentret i Ringkøbing–Skjern Kommune søger en faglig og engageret familiekonsulent til Spæd og småbørnsteamet. Stillingen er en midlertidig opnormering af teamet af 1 års varighed (evt. mulighed for permanent opnormering). Vi ønsker at den nye familiekonsulent kan tiltræde den 1. juni 2021.

Familiecentrets kerneopgave er at fremme positive udviklingsmuligheder gennem en tidlig og forebyggende indsats. Arbejdsopgaverne er i overskrifter; familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, undersøgelsesarbejde efter egen metode ’Familien på vej’ hvor vi er i tæt samarbejde med sundhedsplejen og socialrådgivningen, konsultative indsatser samt støttet/overvåget samvær.

Familiecentret er organiseret i 3 aldersspecialiserede teams; Spæd og småbørnsteam (0-6 år), Skolebørnsteam (7-14 år) og Ungeteam (15-23 år).

Familiecentret består af 1 fagleder, 3 teamkoordinatorer samt 32 faste familiekonsulenter.

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads, hvor faglige drøftelser og videndeling er en naturlig del af hverdagen.
  • Et team med familiekonsulenter, der brænder for det sociale arbejde med skolebørn og deres familier.
  • Et udfordrende arbejde, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt.
  • En arbejdsplads med stor fleksibilitet og mange udviklingsmuligheder.
  • Muligheder for at d...