Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Vi søger studentermedhjælpere til Børne-, Unge- og Familierådgivningen i Herlev

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Vi søger studentermedhjælpere til Børne- Unge- og Familierådgivningen i Herlev

Vi søger studentermedhjælpere op til 15 timer om ugen til Familierådgivningen. Stillingerne er tidsbegrænsede frem til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse og ønskes besat snarest muligt.

Du bliver en del af et distrikt eller vores Specialrådgivning og STU og vil sammen med rådgiverne have ansvar for at løse opgaver om særlig støtte efter serviceloven eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Dine arbejdsopgaver bliver at være med til at behandle ansøgninger og opfølgninger i igangværende sager. Du skal hjælpe rådgiverne med at udarbejde aktindsigter, indhente relevante oplysninger og statusudtalelser fra samarbejdspartnere med henblik på at foretage socialfaglige vurderinger der skal danne grundlag for afgørelser og børnefaglige undersøgelser. Derudover vil du skulle give forældre generel råd og vejledning.

Børne- Unge- og Familierådgivningen er organiseret i distriktsteams omkring Herlev kommunes tre Folkeskoler; Byskolen, Kildegårdsskolen og Gl. Hjort/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et langt tættere samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager. Vi har i efteråret 2020 etableret kompetenceteammøder på skolerne og er nu i gang med at udvide kompetencecentermøderne til også at omfatte daginstitutionsområdet. Kompetencecentermøderne tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde ...