Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Kriminalforsorgen Hovedstaden, Institution Københavns Fængsler - Sektion 3 søger to socialrådgivere

Socialrådgiver i København

Den ene er til ansættelse i fast stilling, og den anden stilling er til ansættelse i et barselsvikariat.

Om Sektion 3, KompetenceUdviklingsAfdelingen (KUA):
For at opfylde kriminalforsorgens overordnede princip om at støtte og motivere indsatte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter løsladelse, er KUA’s overordnede vision bl.a. at vejlede og udvikle indsatte, således at den enkeltes personlige, sociale og faglige kompetencer kommer i spil.

KUA omfatter såvel socialrådgivere, uddannelse, værksteder og arbejdspladser, som behandlingstilbud og programvirksomhed på Københavns Fængsler. KUA medvirker til en helhedsorienteret, tværfaglig indsats, som skal understøtte den indsattes ønske om forandring.

Du vil referere til Enhedschef Søren Prasz og bliver en del af en samlet medarbejdergruppe i sektionen på ca. 100 engagerede kolleger. Der er tale om 37 timer på både den faste stilling og barselsvikariatet.

Dine arbejdsopgaver
Som socialrådgiver i KUA har man ansvaret for sagsbehandling, både praktisk og administrativt, i forhold til klientens sociale forhold, hans mestring af fængslingen, forberedelse til evt. løsladelse eller videre afsoning. Jobbet indebærer en høj grad af klientkontakt, ligesom der er en høj grad af kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Filosofien er, at en god indsættelse gør en god løsladelse uanset tidsperspektiv. Den første samtale er derfor af ...