Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialfaglig medarbejder med en stærk faglig profil

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Da Socialpsykiatriske Tilbud i en periode har flere borgere at betjene end beregnet, søger vi en medarbejder med relevant socialfaglig baggrund til en midlertidig stilling af 6 måneders varighed. Stillingen er på 37 timer pr. uge og til ansættelse snarest muligt. Der kan opstå mulighed for, at den midlertidige stilling kan forlænges efter de 6 måneders ansættelse.

Socialpsykiatriske Tilbud, er Herlevs tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, som har behov for en recovery–orienteret og rehabiliterende indsats.
De Socialpsykiatriske Tilbud består af to afdelinger som yder henholdsvis, socialpædagogisk arbejde i borgernes bolig, opsøgende arbejde, krisesamtaler, boligsocialt arbejde, gruppeforløb, Værested – § 104 aktivitetstilbud.

Målgruppen i De Socialpsykiatriske Tilbud er både sårbare unge og voksne fra det attende år og opefter. Som medarbejder i De Socialpsykiatriske Tilbud, vil du indgå i et team på 12 medarbejdere.

Arbejdsopgaver:

I De Socialpsykiatriske Tilbud vil dine arbejdsopgaver være:

  • Socialpædagogisk støtte i egen bolig til psykisk sårbare borgere
  • Dokumentation af støtten
  • Opsøgende arbejde i forhold til isoleret psykisk sårbare borgere, som ikke formår at benyttet allerede etablerede tilbud
  • Være ressourceperson og tovholder i forhold til jobcenter, psykiatriskcenter, læger mv.


Profil:
Vi forventer, a...