Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Socialrådgiver/socialformidler til Voksen Handicap og Psykiatri teamet

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler med erfaring med myndighedsarbejde? Har du kendskab til servicelovens voksenbestemmelser og har du mod på nye udfordringer? Så er du lige den kollega, vi søger i Voksen Handicap og Psykiatri teamet i Herlev Kommune.

Stillingen er ledig med tiltrædelse senest august 2021. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Vi har flekstidsordning.

Vi arbejder med paragrafferne i serviceloven §§ 12, 84, 85, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 107, 108,109 og 110. Derudover er afdelingen repræsenteret i rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet. Vi anvender KMD NEXUS som vores fagsystem.

Vores målgruppe er borgere med forskellige funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, psykiatriske lidelser, fysisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte mv.

Vi anvender voksenudredningsmetoden, VUM, og vores kerneydelse er myndighedssagsbehandling i forhold til at træffe afgørelse om bevilling af tilbud og opfølgning.

Du vil have mange samarbejdspartnere både internt i kommunen og eksternt, herunder behandlingspsykiatrien og bo- og dagtilbud i forbindelse med opfølgninger.

Enkelte af paragraffer har vi fordelt på færre sagsbehandlere. Den ledige stilling er i gruppen af sagsbehandlere, som blandet andet varetager vores § 100-merudgiftsager.

I Herlev Kommune har vi fokus på at arbejde med sammenhængende og koordinerende indsatser på tværs af afdelinger. I Handicap og Psykiatri teamet er vi 7s...