Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Misbrugsbehandler til Behandlingscenter Brøndby

Socialrådgiver i Storkøbenhavn

Hvis du har erfaring med målgruppen og samtidig en uddannelsesmæssig relevant faglig baggrund, så læs du bare videre.

Behandlingscenter Brøndby (BCB) er et tilbud til borgere fra 13 år og opefter, der har et ønske om ambulant misbrugsbehandling for stof- og/eller alkoholmisbrug. Vi har både individuelle- og gruppetilbud. Vi har ligeledes tilbud til pårørende.

BCB består af en leder, som er psykolog uddannet, en læge, en sygeplejerske, en SSA, en administrativ medarbejder og otte misbrugsbehandlere, hvoraf to specifikt er ungebehandlere og varetager aldersgruppen fra 13-25 år. Her arbejdes primært efter MOVE-metoden.

Vi søger to behandlere, som har lyst til at arbejde både med borgere over og under 25 år. Forløbene til de unge er politisk bestemt i Brøndby Kommune, til at være efter MOVE-metoden. Du vil blive grundigt oplært heri. For begge behandlere gælder, at du skal være indstillet på både at varetage individuelle samtaler, gruppebehandlingen, i tæt makkerskab med kollega, og som, også i tæt makkerskab med kollega, kan bemande vores borger-Café en formiddag om ugen.

Alle behandlere har en borgerstamme, som giver os mulighed for, at yde en nærværende behandling også i en til tider både travl og omskiftelig hverdag. Vi har et tæt og godt samarbejde med bevilligende myndighed samt eksterne samarbejdspartnere så som mentorer, bo-støtter og jobcenter.

Vi er en fagligt velfunderet personalegruppe som også holder af at have det sjovt s...