Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Myndighedsrådgiver til familieteam

Socialrådgiver i Nordsjælland

Vil du være med til at sikre en tidlig og effektiv indsats over for udsatte børn og deres familier, og trives du ved at være i tæt dialog med familierne og dine tværprofessionelle kollegaer? Så er du måske vores nye kollega.

Da én af vores familierådgivere har fået nyt arbejde, søger vi nu en familierådgiver til en fast stilling. Du bliver en del af et velfungerende team med ti engagerede medarbejdere, som spænder vidt både alders- og erfaringsmæssigt.

Om jobbet som familierådgiver


Som familierådgiver får du til opgave at tilbyde råd og vejledning, at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt at iværksætte og følge op på indsatser i forhold til børn under 14 år og deres familier efter Servicelovens regler.

Du vil derudover få til opgave at indgå i et tæt samarbejde med dagtilbud, skoler og andre samarbejdspartnere med henblik på at sikre en tidlig og koordineret indsats, ligesom du vil blive en del af et tværfagligt team bestående af sundhedsplejerske, psykolog og logopæd. Som familierådgiver deltager du i tværfaglig fremskudt rådgivning i de dagtilbud, som er i det distrikt, du bliver tilknyttet.

Lidt om os


I Hillerød kommune vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt, og vi ser samarbejdet som en forudsætning for at lykkes med at skabe gode og helhedsorienterede løsninger for børnene og familierne. Vi sidder i kontorfællesskab med psykologer, sundhedsplejersker og logopæd. med flere, hvorfor tværfaglig sp...