Socialrådgiver-jobs.dk

Find ledige Socialrådgiverjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Socialrådgiver i Østjylland

Er du selvstændig og fleksibel? Kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? – og har du lyst til at være en del af hverdagen i en dynamisk afdeling med fokus på et højt fagligt niveau?

Vi søger en ny kollega til vores socialrådgiver team, der består af 7 afdelingssocialrådgivere. Fængslets socialrådgivere varetager, i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper, den sociale og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling omkring klienterne.

Fængslets kapacitet er fleksibel, hvilket betyder, at afdelingerne løbende tilpasses Kriminalforsorgens behov, så afsoningspladser ændres til arrestpladser, pladser på specialafdelinger ændres til almindelige fællesskabs pladser eller noget andet. Det betyder, at man som socialrådgiver i Enner Mark Fængsel skal være omstillingsparat.

Dine opgaver

  • Koordinering af den socialfaglige indsats i samarbejde med klienter og øvrigt personale
  • Udarbejdelse af LS/RNR screeninger – (certificering hertil finder sted umiddelbart efter ansættelsen)
  • Udarbejdelse af afsonings- og handleplaner på klienterne
  • Controlling af modtagelsessamtaler
  • Koordinering af overleveringsmøde på afdelingen
  • Kvalitetssikring af juridiske indstillinger forud for drøftelse på møder fx udgang og prøveløsladelser samt sikre overholdelse af tidsfrister
  • Tæt samarbejde med kommunerne i forbindelse med ...